штити

Искршени ветробрански стакла, вдлабнати хауби… – Каде во овој случај?

Искршени ветробрански стакла, вдлабнати хауби… – Каде во овој случај?

Социјалните и економските промени влијаат на различни аспекти од нашето општество, вклучувајќи ги и деструктивните постапки кои понекогаш се случуваат. Важно е да бидеме свесни дека непредвидливоста е дел од животот, и дека сè може да се случи во било кој момент. Во тесктот подолу го разгледуваме ризикот и непредвидливата непогода што може да му нашетети на возилото. Своевремено штетата се случува и од временските неприлики, па во контекст на тоа, АИФ  разговараше со неколку опсигурителни агенти кои ни објаснија повеќе околу каско осигурувањето. -Во денешното време, возилото не е само средство за превоз, туку и значаен дел од секојдневието.…
Read More