Како да ги заштитиме идеите, нашиот најголем капитал?

Доколку имате идеи, го имате најголемиот имот кој што ви е потребен, и за вас нема да постојат граници за тоа што можете да направите со вашиот бизнис или пак вашиот живот.

„Идеите се најголемиот капитал на било кој човек“ – Harvey S. Firestone. Но, како да се заштити тој капитал?

Понекогаш постои конфузна динамика во сеопштиот бизнис ,,сектор”, во било кој пазар и постои недостиг на идеи. Секако, на многу наврати каде многу светски бизниси крахирале, за жал фокусот го акцентирале (или респектирале) кон нешто сосема спротивно и не се посветиле кон заштитата на она што е најважно. А она што искуството и експертизата го докажуваат, е дека идејата е најрелевантна.

Во денешно време, идеите се почетниот погон за секој успешен подвиг. Тие се капиталот што не само што ви обезбедува конкурентна предност, туку и го дефинираат вашиот пат кон успехот. Индустријата е постојано во потрага по иновативни идеи кои ќе ги трансформираат пазарите и ќе ги одредат новите траектории за развој. Сепак, дали ги заштитуваме овие идеи со исто толку колку што ги негуваме?

Во светот на бизнисот, динамиката е не секогаш предвидлива. Пазарите се променливи, а конкуренцијата е жестока. Понекогаш, кога се изложени на оваа непредвидливост, компаниите паѓаат во замка на краткорочните планови и губење на фокусот на вистинските вредности. Се запрашувате зошто бизнисите кои се фокусираат исклучително на процентите на пазарот, во крајна рака, завршуваат во неволја?

Интересен е аспектот на заштита на креативноста и иновациите. Идеите се капиталот што не може да се купи, но може да се загуби ако не се заштитат соодветно. Се чини дека инвестирањето во осигурување е еден од најмалку искористените ресурси. Но, заштитата на идеите треба да биде високо на листата на приоритети. Не само што ќе го заштитите вашиот капитал, туку и ќе вашиот потенцијал за успешен развој.

Така, на следната голема идеја што ќе ја имате, запомнете – заштитата е клучот за продолжување на вашата визија. Не заборавајте, денес е време да се заштити она што ви го дефинира и го одредува вашето утре.