ВИДЕО:Еволуција на автомобилите низ историјата

Сте знаеле ли како започнала приказната со автомобилската индустрија. За тоа кој го измислил првиот автомобил и повеќе податоци околу историјата, погледнете тука, а подолу уживајте во едно брилијантно видео кое ја раскажува еволуцијата на ова превозно средство без кое не можеме денес да се замислиме.