Mazda

Mazda со енормно зголемена продажба

Mazda со енормно зголемена продажба

Mazda Motor Corporation ја зголемува продажбата од 12% од година во година. Имено брендот ги објави своите финансиски и продажни резултати за целата година. Извести за глобална продажба од 1.241.000 возила за дванаесетте месеци заклучно со 31 март 2024 година. Продажните резултати на Mazda испорачаа нето-продажби од 4.827,7 милијарди ¥ (30,7 милијарди евра). Тоа зборува за зголемувањето од 26% на годишно ниво, што резултира со позитивни операции во текот на годината и профит од 250,5 милијарди ¥ (1,59 милијарди евра) и нето приход од 207,7 милијарди ¥ (1,3 милијарди евра), што е зголемување од 76% и 45%, соодветно. 514.000 единици…
Read More