професија

„ОТВОРЕН ДЕН НА УКЛО“ – Студентите заинтересирани за дејноста осигурување

„ОТВОРЕН ДЕН НА УКЛО“ – Студентите заинтересирани за дејноста осигурување

ТРЕТИОТ ОТВОРЕН ДЕН НА УКЛО е настан кој се одржа во Охрид, а истиот од своја страна претставува успешен пример за партиципативен пристап и активно партнерство кое прогресира околина за младите и студентите да останат во регионот. Да ги стават на располагање своите вештини на локалната заедница. Инаку, Третиот отворен ден на УКЛО И ПРИЈАТЕЛИТЕ, се одржа под мотото ПОВЕЌЕ ОД ОБРАЗОВАНИЕ“. Официјалното отворање беше од страна на Ректорот на УКЛО, Проф. Д-р Игор Неделковски и Деканката на ФТУ Охрид, Проф. Д-р Снежана Дичевска. Компаниите и единиците на Универзитетот, после двете панел дискусии, можеа да ги презентираат можностите за кариерен…
Read More