претприемништво

Водич кон претприемништво со визија – Совети и цитати за бизнис иновација

Водич кон претприемништво со визија – Совети и цитати за бизнис иновација

Иновацијата во бизнисот подразбира воведување на нешто оригинално, досега неистражено и неискористено на пазарот каде што делува бизнисот. Одговорноста за секоја нова иновација примарно се фокусира врз претприемачот. Самиот акт на стартување на бизнис од страна на претприемачот, исто така може да се смета за иновативен чекор. Веројатно претходно сте имале можност да прочитате цитати поврзани со бизнис идеи, но пдолу во редовите ќе се фокусираме на иновации во бизнисот. -Иновацијата прави разлика помеѓу еден лидер и еден следач – Steve Jobs. -Иновацијата е специфичен инструмент на претприемништвото. Акт кој им овозможува на ресурсите нов капацитет да креираат богатство –…
Read More