незгода

Вложувањата во неживотни осигурувања пораснаа 10%, достигнаа 90 милиони евра за пет месеци

Вложувањата во неживотни осигурувања пораснаа 10%, достигнаа 90 милиони евра за пет месеци

И во првите пет месеци годинава, како и претходно, најпопуларни осигурувања или најпопуларно осигурување, останува да биде приватното здравствено осигурување. A најголемо добролно осигурување е осигурувањето имот. Значаен раст има и кај вложувањата во каско осигурување. Од настанати штети покриени со осигурување во овој период граѓани, компании и институции наплатиле речиси 32 милиони евра Вложувањата во сите неживотни осигурувања за првите пет месеци година (јануари-мај) надминаа 5,5 милијарди денари (89,6 мил.евра). Вредноста на вложувањата во осигурување на граѓани, институции и компани годинава пораснала за 10 отсто во споредба со истиот период минатата година. Така покажуваат официјалните податоци кои до Агенцијата…
Read More