Велигденска акција

Велигденска акција за патничко осигурување

Велигденска акција за патничко осигурување

СН Осигурителен брокер АД Битоласо голема промотивна велигденска акција. Имено оваа компанија постојано нуди поволности за своите клиенти, а овој пат во име на велигденските празници, СН Осигурителен Брокер, овозможува обезбедување патничко осигурување за 90 дена по цена за 30 дена. „За само 1.142 денари, купувате 90 дена кои може да ги искористите во наредните 365 дена. Пакетот ја опфаќа територијата на Европа без Швајцарија. Покритието е без франшиза. Со дополнителни 308 денари имате можност да го проширете пакетот со осигурување и на багаж.“ - велат од компанија, а за повеќе информации прочитајте на веб страната на осигурителното брокерско друштво.
Read More