Автомобилите од Бугарија рангирани на првото место како најголеми загадувачи

Европскиот континент води прецизни записи за испуштањето на штетни гасови од возила. Кога станува збор за чување на природата, Бугарија постојано заостанува.

Просечното ниво на јаглерод диоксид испуштено од новорегистрираните возила во Холандија е најмало споредено со останатите земји членки на Европската Унија. Следна по ред е Шведска, а Данска е на третото место.

Европските автомобили со најмала загаденост се наоѓаат во Норвешка, надвор од границите на Европската Унија. Таму, просечното ниво на јаглерод диоксид, кој е клучен фактор за глобалното затоплување и промените во климата, е само 38,2 грама по километар. За разлика, во Бугарија, која редовно се наоѓа на дното на европската листа, возилата испуштаат 133 грама од овој гас за секој изминат километар. Ова се податоци за автомобили регистрирани во 2020 година.

Не е изненадување одличниот резултат на Норвешка, земја каде што девет од десет продадени возила се потполно електрични. Европската Унија, за споредба, има просечно испуштање на CO2 од 108,2 грама по километар. Во 2020 година, ЕУ забележа пад на емисиите на овој гас за 11,3% во однос на годината претходно. Пандемијата во 2020 година придонесе кон регистрација на поеколошки автомобили во сите европски држави, со намалена емисија на CO2 во споредба со 2019 година.

Дополнително, проверете ја Просечна емисија на СО2 од новите автомобили во 2020 година, по држави на изворниот текст.